Pocit bezpečia u žien zabíja chuť na sex

Nový výskum preukázal, že žena, ktorá žije v stabilnom spokojnom vzťahu, prestáva túžiť po sexe. Vedci z hamburskej univerzity k tomuto záveru dospeli po vyhodnotení pohovore s viac ako tisíckou respondentov.


Výsledky výskumu ukazujú

Že po štyroch rokoch prežitých v jednom vzťahu túžila po pravidelnom sexe už len necelá polovica tridsaťročných žien. Libido mužov naopak zostáva nezmenené. Vedci z univerzity v Hamburgu-Eppendorfe hovorili s 530 mužmi a rovnakým počtom žien a pýtali sa ich na podrobnosti ich vzťahu.

Zistili

Že 60 percent tridsaťročných žien chcelo mať sex na začiatku vzťahu "často ", ale po štyroch rokoch už začal ich počet výrazne klesať. Po dvadsiatich rokoch vzťahu potom zaujímal sex len každú piatu ženu. Oproti tomu počet mužov, ktorí chceli mať sex pravidelne, sa držalo na šesťdesiatich až osemdesiatich percentách, a to bez ohľadu na dĺžku vzťahu. Štúdia však zároveň ukázala, aký význam má pre ženy vo vzťahu neha. Túži po nej okolo deväťdesiatich percent žien, a to bez ohľadu na dĺžku vzťahu. Zato len každý štvrtý muž žijúci s partnerkou dlhšie ako desať rokov, priznal, že mu neha ešte stále robí dobre.

Profesor George Fieldman

Evolučný psychológ z Buckinghamshire Childrens University College, k výskumu poznamenáva: "Dôvod, prečo chuť na sex u žien klesá, môže byť variantom zákona ponuky a dopytu. Ak je niečo neobmedzene dostupné, cena tejto komodity v očiach spotrebiteľa začína nápadne klesať. "

Pocit bezpečia u žien zabíja chuť na sex


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky